Komunikacja międzyludzka

Etymologia słowa -> od łacińskiego czasownika communicare, co znaczy „dzielić się, czynić dostępnym, porozumiewać się” oraz rzeczownika communio - „łączność, wspólnota”.

Najogólniej mówiąc komunikowanie to przekazywanie i odbieranie treści. Najpopularniejszą formą komunikacji między ludźmi jest rozmowa.

Polecane książki:

  • Sztuka skutecznego porozumiewania się, Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning
  • Mosty zamiast murów Podręcznik komunikacji interpersonalnej, John Stewart

TRZY główne modele komunikacji (wg Morreale, Spitzberg, Barge):

  • komunikacja jako informowanie (czyli przekazywanie i odbieranie informacji)
  • komunikacja jako perswazja (czyli wpływanie na innych w celu wzmacniania, zmiany czy modyfikacji ich działań, postaw, opinii)
  • komunikacja jako tworzenie związków (wskazuje na moc tworzenia, utrzymywania i zmieniania relacji z innymi)

Polecana lektura:

  • Komunikacja między ludźmi, Morreale, Spitzberg, Barge

Materiały powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych trenerów, czasem trudno jest podać pierwotne ich źródło.

Wielkość Czcionki
Kontrast